Belimo Energy Valve™ a TEM

 

Správa a vyúčtování tepelné energie jednodušší než kdy dříve

Jednotka certifikovaného měřiče tepelné energie Belimo Thermal Energy Meter™ a vylepšeného ventilu Belimo Energy Valve™ umožňují transparentní správu tepelné energie. Dva světy "řízení spotřeby energie" a "certifikovaného měření a vyúčtování energie" se nyní spojují. Přesné měření a sledování tepelných toků a a spotřeby energie v systémech topení a chlazení s přímým rozúčtováním nákladů na základě IoT pomocí jediného zařízení. Nové měřiče tepelné energie se schválením MID zajišťují vysokou přesnost a spolehlivost a umožňují snadné a efektivní vyúčtování. Spolehlivé měření je však jen začátek. Ventil Belimo Energy Valve™ okamžitě řídí tepelný tok a optimalizuje dodávku energie uživateli. Touto důležitou kombinací vstupuje Belimo do nové éry integrovaného řízení tepelné energie a spojuje to, co k sobě patří.


Integrované řízení a účtování tepelné energie

Nová řada Belimo Energy Valve™ a měřičů tepelné energie integrují měření energie, regulaci energie a vyúčtování s využitím IoT v jednom zařízení. Nabízejí bezproblémovou a přímou integraci do BMS nebo s monitorovacími platformami založenými na IoT, s monitorováním na bázi IoT, nástroji pro zlepšování výkonu a fakturačními údaji. Spojují výkonnostní funkce, které vám ušetří čas a peníze.


Měření a okamžitá kontrola pomocí ventilu Belimo Energy Valve™

Ventil Belimo Energy Valve™ nabízí certifikované měření energie (MID) a průtok nezávislý na tlaku, energetickou účinnost, regulaci výkonu a řízení delta T v jednom zařízení. Monitorujte a okamžitě optimalizujte spotřebu energie pro optimální výkon systému.

Vždy správné množství vody
Ideální komfort v místnosti díky zajištění správného množství vody i při změnách diferenčního tlaku a při částečném zatížení.  

Plynulá regulace výkonu
Stálé měření teploty a objemového průtoku pro přesnou regulaci výkonu.

Řízení Delta T
Průběžné měření teplotního rozptylu a porovnání s mezní hodnotou nastavenou pro konkrétní systém. Pokud teplota klesne pod mezní hodnotu, ventil Belimo Energy Valve™ automaticky upraví průtok tak, aby bylo použito pouze množství vody skutečně potřebné k dosažení požadovaného výkonu.

Úspora času při plánování
Snížení náročnosti plánování a úspora času díky jednoduché konstrukci ventilu.

Méně instalačních prací
Snížení nákladů a úspora času díky řešení «vše v jednom». Není nutné složité hydraulické vyvážení.

Energetická účinnost
Regulační ventil s těsným uzavíracím charakterem zabraňuje vnitřním netěsnostem v uzavřeném stavu, a tím i plýtvání při nulovém zatížení. Integrovaná logika zabraňuje výskytu syndromu «nízkého delta T» a zajišťuje maximální komfort při co nejnižší spotřebě energie.

Flexibilní
Snadné nastavení maximálního průtoku.