Úspory energie, které můžete vidět

Energetický ventil Belimo Energy Valve™ umožňuje tlakově nezávislou regulaci průtoku a transparentní monitorování topných nebo chladicích systémů. Tím je zajištěno, že není provozován s příliš nízkým teplotním rozpětím (delta T). Měřením, výpočtem a vizualizací důležitých údajů o systému a pomocí zpráv o výkonu, které poskytuje společnost Belimo, je zaručen energeticky účinný provoz systému po celou dobu životnosti. Ventil Belimo Energy Valve™ lze připojit ke cloudu Belimo, což umožňuje snadný přístup k datům a zprávám - kdykoli a odkudkoli.

 

Vědět, kam směřuje energie

Belimo Energy Valve™ je zařízení internetu věcí, tj. inteligentní ventil nezávislý na tlaku, který lze připojit ke cloudu Belimo. Unikátní funkce, jako je Delta-T manager nebo možnost přímého řízení výkonu, zajišťují přehlednost, zvyšují účinnost a snižují náklady. Ventil Belimo Energy Valve™ se skládá z dvoucestného nebo třícestného regulačního ventilu, objemového průtokoměru, dvou teplotních čidel a pohonu s integrovanou logikou.


Inteligentní ventil Belimo Energy Valve™ s připojením ke službě Belimo Cloud

Optimalizace hodnot delta T a průtoku
Cloudové vyhodnocení poskytuje nastavení delta T doporučené odborníky společnosti Belimo pro efektivní provoz. Zlepšuje se výkon a stabilita systému.

Přístup k datům po celou dobu životnosti
V cloudu Belimo jsou uložena kompletní data o používání ventilu Belimo Energy Valve™. Online databáze tvoří základ pro budoucí optimalizaci provozu.

Online technologická podpora
Podpora Belimo pomáhá s uvedením do provozu a optimálním nastavením ventilu Belimo Energy Valve™ ve všech fázích provozu. Naši odborníci pomáhají řešit technické problémy.

Aktualizace softwaru
Služba Belimo Cloud Service pravidelně poskytuje uživatelům aktualizace softwaru. Díky online stahování jsou aktualizace jednodušší než kdykoli předtím.

Prodloužená záruka
Pětiletá záruka je s připojením ke službě Belimo Cloud prodloužena na 7 let.

Přehledy výkonnosti
Belimo Cloud Reporting poskytuje kompletní přehled o aktuálních a minulých výkonnostních datech, jako je průtok, spotřeba energie, požadavky na výkon a delta T, a také přehled o provozních varováních nebo chybách, které by mohly ovlivnit efektivitu.