CR24-B1

CR24-B1

regulátor místnosti, AC 24 V, teplota, aktivní, 2...10 V: VAV, topení/chlazení (change over), svorky, Volba režimu: AUTO / ECO / MAX, do místnosti