CR24-B2

CR24-B2

regulátor místnosti, AC 24 V, teplota, aktivní, 2...10 V: VAV, 3bodový: topení, svorky, Volba režimu: AUTO / ECO / MAX, do místnosti, regulátor teploty