Převodník MP / EIB/Konnex

UK24EIB

UK24EIB je EIBA certifikovaný převodník firmy Belimo. Propojuje Belimo MP-Bus s EIB/Konnex. Na straně MP-Bus lze připojit až 8 MP-pohonů firmy Belimo. V UK24EIB jsou digitální MP informace řízení a zpětného hlášení předávány do EIB/Konnex.

Připojení čidel

Na každý pohon MP/MFT(2) je možné připojit čidlo. Tím může být pasivní odporové čidlo (PT1000, NI1000 nebo NTC), aktivní čidlo (výstup DC 0…10V) nebo spínací kontakt. Takto lze velmi snadno analogový signál čidla prostřednictvím pohonu digitalizovat a přes UK24EIB přenést do EIB/Konnex.

Interoperabilní provoz

Základní nastavení (adresa, baudrate, ..) probíhá pomocí přepínačů DIP. Uspořádání MP-Bus se automaticky zjistí a za provozu aktualizuje.zpět