Modul MP24-AI4

Modul pro vyčítání až 4 čidel nebo spínačů po komunikaci MP-Bus firmy Belimo

Pomocí MP24-AI4 jsou vyčteny hodnoty jednotlivých připojených čidel, resp. spínačů a jejich hodnota je digitalizována a pomocí MP-Bus předána do nadřazeného systému. Z hlediska komunikace MP-Bus se zařízení chová jako 4 pohony v síti MP-Bus s tím, že je využita pouze hodnota zvoleného připojeného čidla.

Jednoduché připojení do sítě MP-Bus

Každý analogový vstup pro připojení snímačů teplot, spínačů má své výrobní číslo jako u servopohonů BELIMO s komunikací MP-Bus. Na základě tohoto výrobního čísla lze přiřadit k jakémukoliv vstupu volitelnou MP adresu. Nebo je možné prostřednictvím registrů komunikace MP-Bus MP_PEEK a MP_POKE vyčítat všechny připojené prvky pouze pod jednou adresou MP.

Připojení prvků

  1. připojení pasivních snímačů teploty (Pt1000, Ni1000, NTC)
  2. připojení aktivních čidel
    • napájení AC/DC 24 V
    • výstupní signál DC 0...10 V (max. DC 0...32 V)
  3. připojení externího spínače
    • spínací proud 10mA 24V


Schéma zapojení

zpět