MFT parametrizační tools

Úvod

Klapkové pohony MF/MP/MFT(2), pohony ventilů MF/MP/MFT(2), klapkové pohony LonWorks, pohony ventilů LonWorks, VAV-Compact a regulátor VRP-M jsou vybavené takzvanou Technologií MFT a jsou z výroby naparametrované se základními hodnotami pro běžné použití. Pro servisně technické přizpůsobení aplikaci mohou být pohony pomocí MFT parametrizačního tool naparametrovány.

Servisně technická diagnostika s MFT parametrizačním tool

S MFT parametrizačním tool mohou být funkce pohonů MF/MP/MFT(2) kdykoliv prověřeny. Parametrizované hodnoty lze načíst, nebo je možné na servopohonu spustit test funkcí z parametrizačního tool MFT.


Belimo PC-Tool MFT-P verze 3

Použití: Software PC-Tool MFT-P je univerzálně vytvořený a obsahuje různé moduly. Ty slouží pro parametrování pohonů (typy MF,MP, MFT(2)), vybavených technologií MFT, příslušejících do různých sortimentů.

Vybavenost MP-Bus: PC-Tool MFT-P je optimalizovaný pro použití v sítích MP-Bus. Pomocí tzv. Bus-Scan funkce PC-Tool se zobrazí všechny pohony MP/MFT(2) zapojené v síti MP-Bus. V případě potřeby lze jednotlivé pohony MP/MFT(2) vybrat a parametrovat.

MP-Bus diagnostika: Servisně technickou diagnostiku na MP-Bus připojených pohonů MP/MFT(2) lze velmi snadno provádět pomocí PC-Tool. Servopohonu lze z PC-Tool po MP-Bus zadat žádanou hodnotu a následně sledovat skutečnou polohu. Dále je možné hodnoty čidel, která jsou připojena k pohonům MP, pomocí PC-Tool vyčítat a zobrazovat.

Grafické znázornění: Příslušné žádané hodnoty, aktuální skutečné polohy pohonů a vyčítané hodnoty čidel je možné v PC-Tool graficky znázornit v pomocí trendu.

Systémové požadavky
Windows Vista, Win7, 8, 10
Pentium 166 MHz


Belimo VRP-M-Tool verze 2

Použití: VRP-M Tool slouží pro uvádění do provozu, nastavení a funkční kontrolu aplikací regulace průtoku vzduchu a tlaku založených na systémovém řešení VAV-Universal VRP-M V3. VRP-M tool může pracovat jako samostatný program nebo jako modul PC-Tool verze V3.2 nebo vyšší.

Schopnost MP-Bus: Připojením VRP-M modulu do PC-Tool V3.2 zpřístupní se síťové funkce MP-Bus – výběr a parametrování účastníků MP.

Diagnostika MP-Bus: Servisně technickou diagnostiku připojeného systémového řešení VRP-M je možné snadno provádět s pomocí VRP-M tool. Na VRP-M lze z VRP-M tool zadat žádanou hodnotu a zkontrolovat výslednou reakci systému.


Servisní tool ZTH EU

Servisní tool ZTH EU výrazně usnadňuje diagnózu, funkční zkoušku a nastavení ovladačů HVAC. Připojením přímo na parametrovatelný nebo komunikační pohon firmy Belimo, je možné číst aktuální hodnoty a na místě je ihned přizpůsobit.

Přizpůsobení parametrů na místě

Pohony jsou z výroby naprogramovány se základními hodnotami pro nejběžnější aplikace. S pomocí servisního tool se dají typické parametry jako doba přestavení, pracovní úhel a omezení zdvihu, nastavení režimu (0...10 V / 2...10 V) a adresa přizpůsobit.

Integrovaný převodník úrovní MP (ZIP)

Po připojení do USB portu notebooku, pracuje přístroj jak převodník úrovní MP (funkce ZIP) a umožňuje plynulý přístup k Belimo PC-Tool MFT-P.zpět