Pohony pro zvdihové ventily jiných výrobců

Druh konstrukce zdvihových ventilů

V závislosti na konstrukci ventilu se tzv. uzavírací bod nachází nahoře nebo dole. U většiny výrobců ventilů, resp. jejich konstrukční řadě ventilů je uzavírací bod nahoře. Táhlo ventilu je plně vyjeto z armatury ventilu. Průtok regulační cestou činí 0% a u 3 cestných ventilů je cesta bypass 100% (směr uzavíracího tělesa ukazuje nahoru).

Existují však také 2 cestné ventily s uzavíracím bodem dole. U této konstrukce ventilu je táhlo ventilu úplně zajeté do armatury ventilu a průtok regulační cestou je rovněž 0% (směr uzavíracího tělesa ukazuje dolu).

Ventil s integrovanou pružinou

Zdvihové ventily s krátkým zdvihem mají vestavěnou pružinu pro zpětné přestavení. Stačí aby pohon najel proti této pružině a přitom se otevře ventil. Zpětná pružina ventilu působí proti přestavné síle zdvihového pohonu s krátkým zdvihem a uzavře ventil.

Ventil bez pružiny

Zdvihové ventily nemají žádnou pružinu pro zpětné přestavení. Pohon musí zajistit jak otevření tak i uzavření. Hřídel zdvihu přenáší sílu na táhlo ventilu jak tažnou tak i tlačnou.zpět