Náš závazek ke kvalitě

Našim zákazníkům nabízíme více, než očekávají, a více, než mohou nabídnout ostatní. Toho dosahujeme poskytováním špičkových řešení. Musíme také nabízet provozní dokonalost a dva klíčové aspekty, které se obtížně kvantifikují, ale jsou pro úspěch zásadní: důvěryhodnost a důvěru.

Hodnota pro zákazníka: Odlišujeme se vyšším přínosem našich produktů a služeb pro zákazníka. Přidaná hodnota pro naše zákazníky je měřítkem našeho úspěchu.

Vedoucí postavení v oblasti řešení: Pomáháme našim zákazníkům tím, že nabízíme efektivní a bezpečná řešení poskytující větší komfort, snadnou instalaci a údržbu. Neustále investujeme do inovací, abychom mohli vyvíjet špičková řešení.

Provozní dokonalost: Zajišťujeme, aby námi dodávané produkty byly špičkové kvality, mimořádně spolehlivé a za konkurenceschopnou cenu. Kvalita, termíny a náklady jsou našimi prioritami.

Zmocnění k poskytování nejvyšších standardů

Aby zaměstnanci společnosti Belimo přispěli k celkovému myšlení o kvalitě v organizaci, jsou zmocněni a povzbuzováni k neustálému zlepšování provozní výkonnosti na každém stupni hodnotového řetězce.

Zvyšováním povědomí mezi zaměstnanci zdůrazňujeme náš závazek ke kvalitě, abychom dostáli standardům, které jsme si sami definovali.

Rozumíme našim zákazníkům a zaměřujeme se na to, aby byli úspěšnější. Pomáháme našim zákazníkům dosáhnout komfortu, energetické účinnosti, bezpečnosti budov, snadné instalace a údržby po celou dobu životnosti budovy. Pořadí našich priorit je na prvním místě kvalita, na druhém včasnost a na třetím náklady.
Provozní dokonalost ve všech našich obchodních procesech zajišťuje, že naše výrobky a služby jsou špičkové kvality. Za kvalitu je zodpovědný každý z nás. Z chyb se učíme a vnímáme je jako příležitost k dosažení dokonalosti. Sami děláme jen to, co jiní nemohou udělat lépe. Získáme tak více času na naše hlavní úkoly.