Z-SPA

Z-SPA

Adaptér pro pomocné spínače a zpětnovazebné potenciometry, v případě osazení třmenu dole xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..