Zdvihové ventily

Větší výkon a flexibilita

Řada zdvihových ventilů je k dispozici ve světlostech DN 15...250, které plně vyhovují požadavkům aplikací PN 6...25. S pohonem zdvihového ventilu Belimo jsou tyto zdvihové ventily ideálním řešením pro hydraulické vodní nebo parní aplikace s vysokými teplotami a tlaky.


HVAC hydraulika - obrovský potenciál v projektech renovací budov

Inteligentní řízení výkonu topení, chlazení a větrání má velký vliv na energetickou účinnost budov. Klíčovým aspektem je zde okruh topné a chladicí vody, tedy hydraulika budovy.

Zdroj
- Žádné energetické ztráty při nulovém zatížení snižují provozní náklady.
- Plánování spolehlivosti jako první krok k lepší energetické účinnosti.

Distribuce
- Kolísání tlaku v rozvodném systému vede k nižšímu výkonu.
- Zviditelnění toku energie.

Zóna
- Zónová regulace řízená poptávkou.