Vážení obchodní přátelé,

Předem bychom Vám rádi poděkovali za dosavadní spolupráci.
Vzhledem k situaci na trhu a změnám cen vstupních surovin, bychom Vás rádi informovali o připravovaných změnách v obchodních podmínkách pro rok 2022.

Společnost BELIMO CZ upravuje svůj ceník pro rok 2022 s platností od 1.7.2022 do 31.12.2022 a to změnou ceníkových cen o +3%.
Aktuální ceník všech našich výrobků s platností od 1.7.2022 bude k dispozici na našich webových stránkách a bude také zaslán na Vaši adresu.
Již vypracované nabídky a rámcové objednávky, zůstávají v platnosti dle nabídnutých, popř. dohodnutých cen pro rok 2022(do 30.6.2022).

Věříme, že naše dosavadní výborná spolupráce bude i nadále pokračovat.

S pozdravem


BELIMO CZ