Vážení obchodní přátelé,
Předem bychom Vám rádi poděkovali za dosavadní spolupráci.
Vzhledem k situaci na trhu a změnám cen vstupních surovin, bychom Vás rádi informovali o připravovaných změnách v obchodních podmínkách pro rok 2021.
Společnost BELIMO CZ na základě vnějších vlivů upravuje svůj ceník pro rok 2021 s platností od 1.9.2021 o +2,5%.
Aktuální ceník všech našich výrobků s platností od 1.9.2021 bude k dispozici na našich webových stránkách a bude také zaslán na Vaši adresu.
Již vypracované nabídky a rámcové objednávky, zůstávají v platnosti dle nabídnutých, popř. dohodnutých cen pro rok 2021.
Věříme, že naše dosavadní výborná spolupráce bude i nadále pokračovat.
S pozdravem


BELIMO CZ