Zónové ventily

Efektivní ve všech směrech

Ventily Belimo ZoneTight™ jsou navrženy pro maximální účinnost ve stísněných prostorech a stanovují nové výkonnostní standardy pro zónové aplikace závislé na tlaku i na tlaku nezávislé.

Kombinace ventilů QCV, PIQCV a PIFLV s pohonem spotřebovávají o 95 % méně proudu než běžné zónové ventily. Nápaditá montáž bez použití nářadí (pohon s ventilem) zjednodušuje uvedení do provozu a snižuje náklady na pracovní sílu.

Regulační ventily Belimo ZoneTight™ zajišťují trvalou a přesnou regulaci hydronických soustav.