Převodník MP / BACnet MS/TP

UK24BAC

S převodníkem UK24BAC lze až 8 MP-pohonů firmy Belimo integrovat do BACnet MS/TP (RS-485). Pohony budou pomocí UK24BAC digitálně řízeny prostřednictvím MP-Bus a hlásit zpět své aktuální provozní stavy. V UK24BAC jsou informace řízení a zpětného hlášení zobrazovány jako objekty BACnet. Převodník UK24BAC vyplní profil BACnet Application Specific Controller (B-ASC).

Připojení čidel

Na každý pohon MP/MFT(2) je možné připojit čidlo. Tím může být pasivní odporové čidlo (PT1000, NI1000 nebo NTC), aktivní čidlo (výstup DC 0…10V) nebo spínací kontakt. Takto lze velmi snadno analogový signál čidla prostřednictvím pohonu digitalizovat a přes UK24BAC přenést do BACnetu.

Nejjednoduší uvedení do provozu

Základní nastavení (adresa, baudrate, ..) probíhá pomocí přepínačů DIP. Uspořádání MP-Bus se automaticky zjistí a za provozu aktualizuje.zpět