Získat čas a zvýšit efektivitu

Energy Valve vznikl dalším vývojem elektronicky řízeného, tlakově nezávislého regulačního kulového kohoutu EPIV firmy Belimo. Stejně jako ten může měřit, regulovat, vyrovnávat i uzavírat, což činí navrhování ventilu podstatně jednodušším. Průtok je permanentně elektronicky měřen a regulován, což optimalizuje spotřebu a podstatně omezuje časové nároky a náklady na hydraulické vyrovnání. Mnohokrát osvědčená regulační clona se stará o rovnoprocentní charakteristiku ventilu a absolutně těsné uzavírání ventilu omezuje cirkulační ztráty ve vodních okruzích.

Nově se sledováním energie

Dvě čidla nyní měří také teplotu v přívodním a zpětném potrubí. Spolu se snímaným  objemovým  průtokem určuje  Energy  Valve  průběžně spotřebu. Tyto hodnoty si můžete prohlédnout přímo na místě laptopem přes webový server integrovaný v pohonu, nebo v nadřazeném řídicím systému. Tyto
informace je také možné zpětně sledovat po dobu až 13 měsíců. Tak lze kontrolovat hospodaření s energií v systému topení/chlazení a v případě potřeby toto cíleně optimalizovat. Objemové průtoky lze individuálně nastavit (mezi 45 a 100 %) přes webový server (rozhraní RJ45 ethernet) nebo pomocí řídicího systému.