CESIM

Malá zařízení s velkým dopadem

CESIM je metoda společnosti Belimo pro inovaci technologie budov pomocí senzorů, ventilů a pohonů. Jako člen UN Global Compact je společnost Belimo aktivním účastníkem, který přímo přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDG). Začleněním zásad UN Global Compact do strategií, politik a postupů společnost Belimo nejen dodržuje své základní povinnosti vůči lidem a planetě, ale také vytváří předpoklady pro dlouhodobý úspěch našeho odvětví.

CESIM zajišťuje, že "malá" zařízení Belimo mají velký dopad na komfort, energetickou účinnost, bezpečnost, instalaci a údržbu.


Inovace, které nově definují pohodlí

Komfort

Zařízení společnosti Belimo zajišťují přesně řízené a příjemné prostředí v místnosti, které je nezbytné pro pohodu a produktivitu lidí.


Dodaná energetická účinnost

Energetická účinnost

Inteligentní řízení vytápění, chlazení a větrání má velký vliv na energetickou účinnost budov.


Bezvýhradná bezpečnost

Bezpečnost

Bezpečnostní pohony Belimo zachraňují životy a pomáhají minimalizovat škody na budovách a hmotném majetku.


Zažijte snadnou instalaci

Instalace

Snadná instalace a rychlé uvedení do provozu šetří čas.


Výdrž a podpora na světové úrovni

Údržba

Nízké nároky na údržbu a dobrý zákaznický servis mají velký vliv na provoz budovy.