Mezipřírubové klapky

Uzavírací klapky PN6, PN10, PN16 pro škrticí funkci
• v otevřených a zavřených systémech studené a teplé vody
• pro otevření a uzavření více topných a chladicích okruhů
• pro otevřené oběhové chladiče


zpět