Převodník MP / Modbus RTU

UK24MOD

S převodníkem UK24MOD lze až 8 MP-pohonů firmy Belimo integrovat do Modbus RTU (RS-485). Pohony budou pomocí UK24MOD digitálně řízeny prostřednictvím MP-Bus a hlásit zpět své aktuální provozní stavy. V UK24MOD jsou v registrech shromažďovány informace řízení a zpětného hlášení a spravovány pomocí Modbus povelů.

Připojení čidel

Na každý pohon MP/MFT(2) je možné připojit čidlo. Tím může být pasivní odporové čidlo (PT1000, NI1000 nebo NTC), aktivní čidlo (výstup DC 0…10V) nebo spínací kontakt. Takto lze velmi snadno analogový signál čidla prostřednictvím pohonu digitalizovat a přes UK24MOD přenést do Modbusu.

Nejjednoduší uvedení do provozu

Parametrování Modbusu probíhá pomocí přepínačů DIP (adresa, baudrate, připojení Bus, polarizace). Případně lze zpoždění odpovědí přizpůsobit pomocí registrů.

Uspořádání MP-Bus se automaticky zjistí a za provozu aktualizuje.zpět