Belimo MP-Bus

Úvod

MP znamená Multi Point. MP-Bus je Belimo Master-Slave Bus. Na jeden přístroj Master může být připojeno až 8 přístrojů Slave. Jsou to klapkové pohony MP/MFT(2), pohony ventilové MP/MFT(2) a kompaktní regulátory schopné MP. Výhodou jsou podstatně snížené nároky na kabeláž, větší přehlednost, podstatně vyšší funkčnost a z toho plynoucí cenové úspory. Kapitola technologie MP Bus dává pohled do technologie MP. V glosáři jsou uvedeny v souvislosti s technologií MP používané odborné výrazy.

Referenční projekty

V technologii MP-Bus bylo možné realizovat již různé projekty – a tím byly uspořeny podstatné náklady. V kapitole MP-Bus projekty je popsáno zařízení MP-Bus. Je detailně uvedeno kolik bylo možno uspořit, protože zařízení bylo provedeno v technologii MP-Bus a nikoliv tradičně.

Úvod do technologie MP-Bus (DE PDF - 1,9 MB)
MP - slovník (99 kb)
MP-Bus projekty (1,7 mb)
>> další referenční projekty

Připojení čidel

Na jeden pohon MP/MFT(2) lze připojit jedno čidlo. Může to být pasivní čidlo odporu (Pt1000, Ni1000 nebo NTC), aktivní čidlo (např. s výstupem DC 0...10 V) nebo spínací kontakt. Lze tak jednoduchým způsobem analogový signál čidla pomocí Belimo pohonu digitalizovat, a přes MP-Bus předat dále na přístroj MP Master, který příslušné hodnoty vytvoří.


Informace o výrobku VAV-Compact (PDF - 2.89 MB)
MFT(2): Informace o výrobku
Multi-funkční technologie (PDF - 3.1 MB)

MP hardware

MP-Bus je tvořen třemi vodiči AC nebo DC 24 V, GND a MP komunikačním vodičem. Napájení a komunikace jsou v jednom kabelu.

Pro kabeláž systému MP Bus není zapotřebí žádné speciální kabely ani zakončovací odpory. Speciální kabely Bus pro jednoduché propojení jsou k dispozici. Jako příklad lze zmínit Bus kabely Woertz.


DDC regulátor jako MP Master

Belimo poskytuje MP specifikace všem výrobcům DDC regulátorů, kteří mají zájem, pro implementaci MP interface z hlediska HW a SW do DDC regulátoru. V tomto smyslu lze přivítat některé kooperační partnery pro využití možností MP Bus. Soubor MP kooperační partneři dává přehled o již realizovaných kooperačních řešeních MP. Pokud jste výrobce DDC regulátoru a máte zájem implementovat protokol MP do vašeho regulátoru, neváhejte a kontaktujte vaše lokální zastoupení Belimo.

Obrázek ukazuje příklad připojení ovladačů a čidel centrálního zařízení vzduchotechniky přes MP-Bus na regulátor DDC s interface MP. Větrací klapky, ventily a čidla centrálního zařízení vzduchotechniky jsou vzájemně propojeny přes MP Bus a připojeny na digitální regulátor DDC/SPS. Centrální zařízení vzduchotechniky může být samozřejmě jako mžnost připojeno přímo přes regulátor do nadřazeného systému Bus (např. LonWorks).

MP-kooperační partneři (242 kb)

Gateway jako MP Master

Firma Belimo má v sortimentu tzv. Gateway, které převádějí protokol MP na jiný systém Bus. V Gateway jsou digitální informace ovládání a zpětných hlášení připojených pohonů MP/MFT(2) převáděny přímo digitálně do požadovaných dat příslušného systému Bus.

Obrázek ukazuje příklad připojení ovladačů a čidel přes MP Bus a Gateway UK24 LON do sítě LonWorks. VAV regulátory schopné MP (až 8 možných) jsou vzájemně propojeny pomocí MP-Bus. Na jeden regulátor VAV je možné připojit např. tepelné čidlo nebo prezenční spínač. Další informace na toto téma najdete pod Gateway MP / LonWorks.zpět