PKCA-BAC-S2-T

PKCA-BAC-S2-T

bezpečnostní otočný pohon, 160 Nm, AC 24...240 V, DC 24...125 V, spojité, komunikační, BACnet, Modbus, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 30 s, svorky, IP66/67