PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

bezpečnostní otočný pohon, 160 Nm, AC 24...240 V, DC 24...110 V, spojité, komunikační, BACnet, Modbus, MP-Bus, DC 2...10 V, 35 s (30...120 s), svorky, IP66/67