Poslání, hodnoty a kodex chování

Náš úspěch je výsledkem toho, že zákazníkům nabízíme větší hodnotu. Proto se snažíme podávat špičkové výkony ve všem, co děláme. Toto poslání, naše hodnoty a kodex chování nás i naše zákazníky společně vedou k vrcholu.

Naše podnikatelská činnost by měla mít smysl pro svět. Společnost Belimo podporuje Cíle udržitelného rozvoje OSN, zejména v oblastech "Dobré zdraví a blahobyt" a "Ochrana klimatu".

Komfort: Lidé tráví více než 90 % svého času v budovách. Společnost Belimo pomáhá lidem cítit se pohodlněji a zajišťuje, aby mohli žít a pracovat ve zdravém prostředí.

Energie: Budovy se podílejí na celosvětové spotřebě energie více než 40 %. Díky našim energeticky úsporným zařízením pomáháme snižovat emise skleníkových plynů.

Bezpečnost: Požární a bezpečnostní pohony Belimo zachraňují životy a pomáhají minimalizovat škody na budovách a hmotném majetku. Naše zařízení navíc bezpečně ovládají kritická prostředí, například v nemocnicích a laboratořích.

Instalace: Usnadňujeme každodenní práci projektantů a dodavatelů. Naše zařízení zjednodušují proces projektování a instalace a ještě více urychlují uvedení do provozu.

Údržba: Naše vysoce kvalitní pohony, regulační ventily a senzory mají delší životnost a během provozu spotřebovávají méně energie. Snížení nároků na údržbu poskytuje majitelům a provozovatelům budov klid na práci.

Naše malá zařízení mají velký dopad - na naše zákazníky i na společnost. O tom jsme přesvědčeni.

Našim zákazníkům nabízíme větší hodnotu, než očekávají, a více, než mohou nabídnout ostatní. Toho můžeme dosáhnout dodáním špičkových řešení. Musíme také nabídnout provozní dokonalost a dva klíčové aspekty, které je obtížné kvantifikovat, ale jsou zásadní pro úspěch: důvěryhodnost a důvěra.
Lars van der Haegen
CEO Belimo


Kultura důvěryhodnosti

Kultura společnosti Belimo je založena na důvěře, integritě, kompetenci a odpovědnosti. Podporujeme osobní nasazení, odvahu riskovat a inspirovat zákazníky, týmovou práci a kulturní rozmanitost.

Důvěra
Jsme otevření, respektující, čestní a spravedliví. To nám umožňuje dosáhnout vysoké úrovně důvěry. Jakmile je důvěra nastolena, je možné použít participativní styl vedení s otevřeným, objektivním dialogem, abychom vždy společně našli nejlepší řešení. To v konečném důsledku vytváří jasnost, společné porozumění a plné nasazení všech zaměstnanců. Krátké rozhodovací cesty, osobní odpovědnost, blízkost k zákazníkovi a identifikace zaměstnanců s firmou - to je základ kreativity a inovací a důvod, proč je Belimo vždy o krok napřed.

Integrita
Své úkoly plníme objektivně, s integritou i zdravým rozumem. Jsme vždy loajální vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům a akcionářům.

Kompetence
Disponujeme jedinečnými aplikačními znalostmi a rozumíme obchodním procesům našich zákazníků, což nám umožňuje poskytovat jim fundované a upřímné poradenství. Díky tomu se nám dostává jejich důvěry a jsme vnímáni jako odborný partner. Společnost Belimo je místem, kde může mysl osobně i profesně růst. Toto tvůrčí prostředí kultivuje talenty po celém světě. Společně máme dopad!

Odpovědnost
Cítíme odpovědnost za životní prostředí. Trvale hledáme způsoby, jak snížit naši spotřebu energie. Vyhýbáme se používání látek a materiálů, které ohrožují životní prostředí. To otevírá nové možnosti, snižuje rizika a podporuje inovace. Jsme přesvědčeni, že odpovědné jednání a chování v konečném důsledku vede k udržitelnému růstu a zisku a vytváří vyšší hodnotu pro všechny zúčastněné strany.