Integrovaná správa tepelné energie a vyúčtování jednodušší než kdy dříve

Nová řada ventilů Belimo Energy Valve™ a měřičů tepelné energie integrují měření a regulaci energie, řízení delta T a vyúčtování s využitím IoT v jednom zařízení. Nabízejí bezproblémovou a přímou integraci s BMS nebo monitorovacími platformami založenými na IoT. Měření a regulace energie s certifikovaným měřením a vyúčtováním energie jsou sjednoceny. Spojují výkonnostní funkce, které vám ušetří čas a náklady.


Spojení certifikovaného měření a přesného ovládání v jednom zařízení

Ventil Belimo Energy Valve™ nabízí certifikované měření energie (MID), regulaci nezávislou na tlaku a řízení delta T v jednom zařízení. Správce delta T integrovaný v zařízení Belimo Energy Valve™ nepřetržitě měří teplotní spád a porovnává jej s pevně stanoveným limitem definovaným uživatelem. Pokud teplota klesne pod mezní hodnotu, ventil Belimo Energy Valve™ automaticky upraví průtok, aby zamezil překročení. Systémy topení nebo chlazení provozované s nadměrným množstvím vody nejsou schopny přeměnit tento nadměrný průtok na vyšší topný nebo chladicí výkon, což často vede k syndromu nízkého delta T v zařízení. Měření a řízení teplotního rozdílu mezi přívodem a zpátečkou na každém výměníku tepla je klíčem k zajištění co nejnižších nákladů na čerpání. Naše integrovaná logika zabraňuje výskytu nízkého delta T na výměníku tepla při zachování komfortu.


Spolehlivé certifikované měření umožňující vyúčtování na základě IoT

Naše integrované měřiče Energy Valve jsou certifikovány podle normy EN1434/MID a jsou vybaveny tak, aby je bylo možné bezproblémově začlenit do systému BMS a v případě potřeby také do platformy pro účtování na bázi IoT. Naše necertifikované varianty měřičů obsahují patentovanou funkci automatického monitorování a kompenzace glykolu společnosti Belimo, která zajišťuje, že měření výkonu zůstane přesné bez ohledu na koncentraci glykolu. Energetický ventil s měřičem tepelné energie nabízí monitorování glykolu s využitím vestavěného pokročilého logického algoritmu, který zajišťuje optimální hladinu glykolu za všech okolností, čímž snižuje vysoké náklady na čerpání a eliminuje riziko zamrznutí.


Zjednodušte si plánování a uvedení do provozu s ventilem Belimo Energy Valve™

Digitálně podporované pracovní postupy zjednodušují interakce po celou dobu životního cyklu výrobku - Belimo Energy Valve™ a měřič tepelné energie spolupracují s aplikacemi Belimo Assistant a nástrojem webového serveru, které podporují proces projektování, zjednodušují uvedení do provozu, usnadňují řešení problémů a podle potřeby uchovávají záznamy a certifikáty.

Rozhraní NFC (Near Field Communication) umožňuje snadnou konfiguraci a údržbu přímo z chytrého telefonu pomocí aplikace Assistant, a to na zařízení s napájením nebo i bez něj.

Výrobky Energy Valve a Thermal Energy Meter lze napájet pomocí PoE přes ethernetový kabel, což zjednodušuje instalaci, zabraňuje chybám v zapojení a poskytuje rychlejší a stabilnější síťové připojení a zároveň eliminuje potřebu místního napájení.


Budoucnost systémů HVAC je propojená

Konektivita byla vždy důležitou vlastností našich výrobků. Ventil Belimo Energy Valve™ a měřič tepelné energie mají na palubě všechny běžné komunikační protokoly pro automatizaci budov ( BACnet IP a MS/TP, Modbus TCP a RTU a Belimo MP-Bus) a prostřednictvím převodníku podporují také M-Bus. Sběrnicovou komunikaci lze použít také pro monitorování a nadřazení při ovládání ventilu Belimo Energy Valve™ pomocí analogového řídicího signálu.

Integrace energetických dat nebyla nikdy jednodušší

Ventil Belimo Energy Valve™ a měřič tepelné energie umožňují přímou integraci s BMS a jsou vybaveny tak, aby umožňovaly monitorování a účtování energie na bázi IoT třetích stran. Jedno zařízení poskytuje všechny informace potřebné k řízení, vyúčtování, monitorování a zlepšování výkonu systému.

Pokud připojíte ventil Energy Valve 4 ke službě Belimo Cloud, rozšíříte pětiletou záruku na sedmiletou a zároveň získáte řadu dalších výhod. Díky udržování digitálního dvojčete Energy Valve v cloudu mohou oprávnění uživatelé s daty přímo pracovat nebo mohou majitelé zařízení pověřit třetí stranu, aby poskytovala vyúčtování i analytické služby.


Modulární konstrukce pro rychlou výměnu měřidel

Měřič tepelné energie Energy Valves se skládá ze senzorového modulu, připojených teplotních čidel a obsahuje měřicí a logické funkce. Možnost datové komunikace prostřednictvím sběrnice a NFC.  Senzorový modul je k dispozici jako náhradní díl. Některé země vyžadují pravidelnou výměnu za účelem rekalibrace podle národních předpisů. Logický modul lze od modulu snímače odpojit (přičemž všechny kabely zůstanou připojeny), což umožňuje snadnou výměnu spodního modulu snímače.


Ventil Belimo Energy Valve™ v aplikacích topení a chlazení

Energy Valve v aplikacích topení

Animace znázorňuje ventil Belimo Energy Valve na přívodní straně topné technologie.
Nastavená hodnota delta T ve ventilu odpovídá konstrukční hodnotě delta T výměníku, 11° Fahrenheita/6 Kelvinů.

Jakmile teplotní čidla začnou realizovat nižší teplotní diferenci napříč cívkou, ventil se začne zavírat. Průtok se zpomalí, což umožní účinnější výměnu tepla napříč spotřebičem a eliminuje nadměrný průtok. Jakmile ventil zjistí, že se delta T začíná stabilizovat, umožní opět větší průtok přes spotřebič a tím udržuje optimální výměnu tepla.

Ventil Energy v chladicích aplikacích

Na této animaci je nastavení ventilu Belimo Energy Valve na zpětné straně chladicího výměníku.
Nastavená hodnota delta T ve ventilu odpovídá konstrukční hodnotě delta T výměníku, tedy 15° Fahrenheita/8 Kelvinů.

Když teplotní čidla zjistí, že delta T byla po několik minut pod nastavenou hodnotou, ventil se začne zavírat, aby snížil průtok. To umožňuje výměníku tepla optimalizovat energetický výkon a eliminovat nadměrný průtok. Jakmile se delta T začne stabilizovat, ventil se začne otevírat, aby udržoval projektovaný výkon výměny tepla přes výměník na konstantní hodnotě.